Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs na Kokardę Narodową

Z okazji 11 listopada – ŚWIĘTA NIEODLEGŁOŚCI, Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie na wykonanie Kokardy Narodowej tzw. „kotylionu”.
 
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz patriotyzmu. Kokarda Narodowa odwzorowuje godło Królestwa Polskiego: białego orła na czerwonym polu i była stosowana podczas manifestacji patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych.
 
Zapraszamy do filmu instruktarzowego „Jak wykonać kotylion”, przygotowanego przez instruktorów Centrum Kultury Gminy Bartoszyce, Panią Urszulę Kulińską i Wandę Pieloch.
 
ZASADY KONKURSU: 
1. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:
a) Przedszkola,
b) Szkoły Podstawowe - klasy 1-3,
c) Szkoły Podstawowe - klasy 4-8,
d) Szkoły Średnie,
e) Dorośli
 
2. Na wykonane prace konkursowe czekamy do 10 listopada 2020 r. w sekretariatach wyznaczonych miejsc: Gmina Bartoszyce, Dom Kultury w Bezledach, Dom Kultury w Wojciechach, Dom Kultury w Rodnowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach, Szkoła Podstawowa w Wojciechach, Szkoła Podstawowa w Krawczykach, Szkoła Podstawowa w Galinach, Szkoła Podstawowa w Rodnowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie, Przedszkole Gminne w Bartoszycach.
 
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: Imię i Nazwisko oraz wiek wykonawcy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania,
 
4. Ogłoszenie konkursu nastąpi 11 listopada 2020 r. na stronie www.gmina-bartoszyce.pl oraz na facebooku Centrum Kultury Gminy Bartoszyce facebook.com/KulturalnaBarcja,
 
5. W konkursie przewidzieliśmy nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej,
 
6. Uwaga! Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeprowadzenia konkursu,
 
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Bartoszyce,
2. Weryfikacja uczestników nastąpi na podstawie zamieszczonego adresu zamieszkania,
3. Dane przekazane dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce posłużą wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim,
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje opublikowanie Imienia oraz Nazwiska w internecie przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gminę Bartoszyce - dotyczy wyłącznie finalistów poszczególnych kategorii.
5. Prace konkursowe pozostają na wyłączność w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce,
6. Wszelkie spory dotyczące konkursu rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce,
7. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bartoszyce oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: kotylion

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin