Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konsultacje Organizacji Pozarządowych

KONSULTACJE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARTOSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE W 2021 ROKU”
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego działających na terenie Gminy Bartoszyce, na temat projektu
„Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku”.
 
Konsultacje trwają: od 06.11.2020 r. do 16.11.2020 r.
i są prowadzone w formie zamieszczenia projektów na stronie BIP Gminy Bartoszyce
i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach oraz pisemnego zgłaszania uwag.
 
 
Projekt rocznego programu wraz z drukiem zgłaszania opinii dostępny jest
na stronie BIP w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje, na stronie
internetowej www.gmina-bartoszyce.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin