Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Bartoszyce aby wszystkie należności z tytułu podatków oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych były dokonywane na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych/zawiadomieniach o wysokości opłaty.
 
W przypadku konieczności sprawdzenia kwoty do zapłaty oraz numeru indywidualnego konta bankowego, proszę o kontakt telefoniczny:
- podatki A. Bieniek tel. 89 300 02 30
- opłaty za gospodarowanie odpadami A. Haponiuk tel. 89 300 03 76

 
Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto bankowe: Millenium SA
nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956.

 
W szczególnie uzasadnionym przypadku możliwe jest dokonanie zapłaty w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
 
Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?