Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Warsztaty artystyczne w Gminie Bartoszyce

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu wolnego w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Bartoszyce.
Przygotowaliśmy cykl warsztatów artystycznych z myślą o młodzieży, jak i również osobach starszych. Zadaniem warsztatów jest rozbudzenie pasji oraz zainteresowań wśród mieszkańców, jak i również sprawdzenie potencjału artystycznego poszczególnych miejscowości. Świetlice, które nie zostały ujęte w planie październikowych warsztatów, będą ujęte w harmonogramie w kolejnych miesiącach.
PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE! Jesteś na kwarantannie - nie przychodź na warsztaty! Masz niepokojące objawy bądź miałeś kontakt z osobą zakażoną - pozostań w domu! Jeżeli wybierasz się na warsztaty - pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa i stosuj się do uwag instruktora bądź opiekuna świetlicy. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa zawierającej informacje na temat stanu zdrowia. Karty uczestnictwa dostępne są u opiekunów świetlic. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawni. Osoba bez wypełnionej karty uczestnictwa nie zostanie wpuszczona na zajęcia.
2 Października (piątek)
- ŁOJDY – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor: Aleksandra Krawczyk);
5 Października (poniedziałek)
- OSIEKA – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- GALINY – 18:00-19:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- DĄBROWA – 15:00-16:00 – BREAKDANCE (instruktor: Robert Grynis);
6 Października (wtorek)
- SZYLINA WIELKA – 16:00-18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE (instruktor: Beata Socha);
7 Październik (środa)
- KOSY – 16:30-20:00 – ZAJĘCIA FOTO-VIDEO (instruktor: Anna Turowska-Zabłocka);
- WOJCIECHY – 16:00-17:00 – GRA NA GITARZE (instruktor: Patryk Wąsowicz);
8 Października (czwartek) DZIEŃ SENIORA
- RODNOWO – 10:00-12:00 – RĘKODZIEŁO (instruktor: Urszula Kulińska i Wanda Pieloch);
- WAJSNORY – 10:00-12:00 – ŚPIEW I ZABAWY (instruktor: Włodzimierz Bohun);
9 Października (piątek)
- GALINY - 16:00-17:30 – ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor: Aleksandra Krawczyk);
- WOJCIECHY – 16:00-17:30 – ZABYTKI Z KLOCKÓW (instruktor: Mariusz Brzęcki);
- RODNOWO - 18:00-19:30 – ZABYTKI Z KLOCKÓW (instruktor: Mariusz Brzęcki);
10 Października (sobota)
- GALINY– 11:00-12:30 – ZABYTKI Z KLOCKÓW (instruktor: Mariusz Brzęcki);
- ŁABĘDNIK - 13:00-14:30 – ZABYTKI Z KLOCKÓW (instruktor: Mariusz Brzęcki);
12 Października (poniedziałek)
- SKITNO – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- SZYLINA WIELKA – 18:00-19:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- GALINY – 15:00-16:00 – HIP-HOP DANCE (instruktor: Karolina Kustra);
13 Października (wtorek)
- KOSY – 16:00-18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE (instruktor: Beata Socha);
14 Października (środa)
- KINKAJMY – 16:30-20:00 – ZAJĘCIA FOTO-VIDEO (instruktor: Anna Turowska-Zabłocka);
- KROMARKI – 16:00-17:00 – GRA NA GITARZE (instruktor: Patryk Wąsowicz);
15 Października (czwartek) DZIEŃ SENIORA
- GALINY – 10:00-12:00 – RĘKODZIEŁO (instruktor: Urszula Kulińska i Wanda Pieloch);
- SOKOLICA – 10:00-12:00 – ŚPIEW I ZABAWY (instruktor: Włodzimierz Bohun);
16 Października (piątek)
- DĄBROWA – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor: Aleksandra Krawczyk);
19 Października (poniedziałek)
- WAJSNORY – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- KIERSITY – 18:00-19:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- WOJCIECHY – 15:00-16:00 – BREAKDANCE (instruktor: Robert Grynis);
- KROMARKI – 15:00-16:00 – HIP-HOP DANCE (instruktor: Karolina Kustra);
20 Października (wtorek)
- KROMARKI – 16:00-18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE (instruktor: Beata Socha);
21 Października (środa)
- WIRWILTY – 16:30-20:00 – ZAJĘCIA FOTO-VIDEO (instruktor: Anna Turowska-Zabłocka);
- KIERSITY – 16:00-17:00 – GRA NA GITARZE (instruktor: Patryk Wąsowicz);
22 Października (czwartek) DZIEŃ SENIORA
- OSIEKA – 10:00-12:00 – RĘKODZIEŁO (instruktor: Urszula Kulińska i Wanda Pieloch);
- SZYLINA WIELKA – 10:00-12:00 – ŚPIEW I ZABAWY (instruktor: Włodzimierz Bohun);
23 Października (piątek)
- OSIEKA – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor: Aleksandra Krawczyk);
26 Października (poniedziałek)
- SZYLINA WIELKA – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- WIRWILTY – 18:00-19:30 – ZAJĘCIA WOKALNE (instruktor: Jerzy Makowski);
- ŁOJDY – 15:00-16:00 – BREAKDANCE (instruktor: Robert Grynis);
- DĄBROWA – 15:00-16:00 – HIP-HOP DANCE (instruktor: Karolina Kustra);
27 Października (wtorek)
- NALIKAJMY – 16:00-18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE (instruktor: Beata Socha);
28 Października (środa)
- OSIEKA – 16:30-20:00 – ZAJĘCIA FOTO-VIDEO (instruktor: Anna Turowska-Zabłocka);
- DĄBROWA – 16:00-17:00 – GRA NA GITARZE (instruktor: Patryk Wąsowicz);
29 Października (czwartek) DZIEŃ SENIORA
- BEZLEDY – 10:00-12:00 – RĘKODZIEŁO (instruktor: Urszula Kulińska i Wanda Pieloch);
- RODNOWO – 10:00-12:00 – ŚPIEW I ZABAWY (instruktor: Włodzimierz Bohun);
30 Października (piątek)
- KINKAJMY – 16:00-17:30 – ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor: Aleksandra Krawczyk);
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY W POSZUKIWANIU PASJI????

XXIX sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 30 września 2020r. (środa) na  godz. 10:00  
 XXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji z dnia 21.08.2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy z działalności za I półrocze 2020 r.:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, 
b) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach, 
c) Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
d) Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
7. Informacje dyrektorów szkół gminnych o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz stanie przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 
8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
9. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2034;
 2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 4. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bartoszyce;
 5. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach;
 6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lusiny, gmina Bartoszyce;
 7. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/180/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/164/2020  Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Krawczykach, w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych;
 8. uchylającej uchwałę Nr XV/97/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko'' na ,,Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu;
 9. uchylającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                     /-/Wojciech Ferdycz 

 

Dożynki Gminy Bartoszyce 2020

Nadmierna relaksacja mięśnia dolnego zwieracza przełyku, czyli gerd- choroba refluksowa. Dieta i całkowita abstynencja, o zaniedbany gerd to przełyk baretta i rak przełyku...Nadmierna relaksacja mięśnia dolnego zwieracza przełyku, czyli gerd- choroba re
Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Dlatego w minioną niedzielę mieszkańcy Gminy Bartoszyce zebrali się w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Rodnowie, gdzie pojawiły się również lokalne władze, Pan Wójt Andrzej Dycha oraz Zastępca Wójta Pani Jadwiga Bogdaniuk oraz Sekretarz Gminy Bartoszyce Pani Agnieszka Dębicka. W uroczystości dziękczynnej uczestniczyli również radni oraz sołtysi Gminy Bartoszyce. Uroczystą mszę odprawił proboszcz parafii ks. Marek Wilk w asyście ks. Krzysztofa Bielawnego, serdecznie dziękujemy za poświęcenie plonów wraz z wieńcem dożynkowym, które są symbolem ciężkiej pracy mieszkańców gminy.
Obecne obostrzenia dotyczące organizacji imprez masowych przeszkodziły w organizacji hucznych gminnych dożynek, nad czym bardzo ubolewamy, jednak Koło Gospodyń Wiejskich z Sołectwa Rodnowo stanęło na wysokości zadania i zorganizowało poczęstunek dla osób uczestniczących w mszy dziękczynnej. Serdecznie dziękujemy Paniom: Beacie Wakule, Irenie Krasodomskiej, Wandzie Dudek, Urszuli Kulińskiej, Aldonie Kościuszko, Magdalenie Jankowskiej oraz Ewie Olesiuk za zaangażowanie i przygotowanie poczęstunku. Mieć tak zaangażowane w lokalne działania koło gospodyń wiejskich to największy skarb - DZIĘKUJEMY.
fluksowa. Dieta i całkowita abstynencja, o zaniedbany gerd to przełyk baretta i rak przełyku...

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Dożynki Gminy Bartoszyce 2020

Zawiadomienie o wyborach uzupełniających

Z A W I A D O M I E N I E
z dnia 21 września 2020 r.
 
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/421/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Łabędnik (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018r., poz. 4579)
 
 
z w o ł u j ę
 
 
na dzień 28 września 2020 r. (poniedziałek) na godz. 17.00
w Domu Kultury w Łabędniku
zebranie mieszkańców Sołectwa Łabędnik 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Łabędnik
 
 
 
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej.
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie zebrania.
 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Ogłoszenie o zbiórce gabarytów i elektroodpadów

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w dniu 6 października 2020r. (wtorek)
od godziny 6:00 w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik,
Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo, Węgoryty i Witki
oraz w dniu 7 października 2020r. (środa) od godziny 6:00 w sołectwach:
Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy,
Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko,
Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (do 4 szt. opon
z jednej nieruchomości) od wszystkich właścicieli prywatnych posesji
(nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
Nie będą odbierane zasobniki ciepła (np. bojlery bez grzałki), okna, grzejniki, płytki,
umywalki, sedesy, ceramika, odpady budowlane i rozbiórkowe, panele podłogowe,
lodówki i zamrażarki bez agregatów, pralki bez bębnów.
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania do sołtysa
w terminie do dnia 1 października 2020r.
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję
w dniu 6 października 2020r. (wtorek) do godziny 6:00
(sołectwa wymienione jak wyżej)
oraz w dniu 7 października 2020r. (środa) do godziny 6:00
(sołectwa wymienione jak wyżej)
W przypadku dużej ilości odpadów w danym dniu/rejonie,
odpady zostaną odebrane w ciągu dwóch następnych dni.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Rusza wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur

Dwa nowe defibrylatory zewnętrzne z kapsułami w Gminie Bartoszyce!

Dnia 09.09.2020 Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach dwa automatyczne defibrylatory zewnętrzne wraz z kapsułą.
Jedno urządzenie ratujące życie zamieszczone będzie w Wojciechach na budynku Ośrodka Zdrowia. Drugi defibrylator zawiśnie w innej miejscowości na terenie naszej gminy. Zakupy zostały sfinansowane w ramach programu "Poznaj swojego strażaka" zawartego z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, Lokalną Grupą Działania "Warmiński Zakątek" oraz dzięki wsparciu Wójta Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: AED dla Wojciech

Weź udział w Lidze NGOs!

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.
 
Tematyka zajęć obejmuje m.in.:
 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacj
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership
 
Networking - udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.
 
Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.
 
Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0


Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3


Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258


Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.
 
Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Liga NGO

Wyniki Ligi Sołeckiej

Wyniki ligi sołeckiej
Do rozgrywek ligi sołeckiej  w sezonie 2020/2021 zgłosiło się pięć drużyn z miejscowości: Tolko, Kinkajmy, Bezledy, Łojdy i Parkoszewo. 
W dniu 30.08.2020r. rozegrano pierwszą kolejkę, w której ekipa z Tolko wygrała z Kinkajmami, a Parkoszewo przegrało u siebie z Łojdami.
Wyniki I kolejki przedstawiają się następująco:
1. Tolko - Kinkajmy   7:2  (5:2) ;  Komarzewski (2,14,24,27), Rydel (16), Jagielski (47), Nurczyk (51),  ; Ziemacki (28), Borowski (29).
2.  Parkoszewo - Łojdy   2:3  (1:1)  ;   Ciszewski (21), Szulżycki (48),  ;  Kowalski (26,51k), Tomaszewicz (53), 
     
Bezledy – pauza
 
 
Wyniki II kolejki rozegranej w dniu 06.09.2020r.:
 1. Parkoszewo – Tolko  0:4  (0:0)  ; Komarzewski (38), Mucha (42), Rydel (50), Jagielski (53).
 2. Kinkajmy – Bezledy   5:1  (1:0)  ; Donawagis P. (28), Lech (33), Donawagis R. (46,50), Sobolewski (48), ; Hercer (40).
     Łojdy - pauza
 
Tabela:
miejsce
drużyna
punkty
bramki
1.
Tolko
6
11:2
2.
Łojdy
3
3:2
3.
Kinkajmy
3
7:8
4.
Bezledy
-
1:5
5.
Parkoszewo
-
2:7
 
 
 
 

 
W dniu 13.09.2020r. rozegrano trzecią kolejkę, w której ekipa z Tolko wygrała z Łojdami, a Bezledy z
Parkoszewem.

Wyniki III kolejki przedstawiają się następująco:
1. Tolko - Łojdy 11:2 (5:0) ; Mucha (2,6,10,20,24,51,55), Blake (33,58,60), Jagielski (57), ; Zaroda (49),
Kamiński (54).
2. Bezledy – Parkoszewo 3:0 (0:0) ; Mazurek Wiesław (31,42), Koziar (56).
Kinkajmy – pauza
Wyniki IV kolejki rozegranej w dniu 20.09.2020r.:
1. Łojdy – Kinkajmy 4:4 (2:2) ; Karpiński (9), Samul (12), Tomaszewicz (39,47), ; Majkowski (10,36,50),
Ziemacki (14).
2. Tolko – Bezledy - na prośbę drużyny z Tolko mecz przełożony na 04.10.2020 r. godz. 15.00
Parkoszewo - pauza

Tabela:
 
miejsce drużyna     punkty   bramki  
1 Tolko 9 22:4
2 Kinkajmy 4 11:12
3 Łojdy 4 9:17
4 Bezledy 3 4:5
5 Parkoszewo - 2:10
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabory wniosków ogłoszone przez LGD "Warmiński Zakątek"

1 ... 4 5 6 7 8 ... 31

Lokalizacja
Facebook Page Plugin