Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

W-M Karta Seniora

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

Gmina Bartoszyce w w lutym 2020 roku podpisała porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie przyjęcia i realizacji Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora. Celem nadrzędnym tego działania jest wsparcie aktywizacji Seniorów –głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty, na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów. 
 
Z korzystania z Karty Seniora uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 60 lat.  Karta uprawnia do korzystania z uprawnień, usług i zakupu produktów na zasadach preferencyjnych określonych przez Partnerów projektu.
 
 
Lista Partnerów, gdzie seniorzy moga uzyskać zniżki (tutaj)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin