Kontakt

Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy

  • 10-01-2019

Referat Organizacyjny

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Jolanta Sosińska Kierownik referatu Kadry
Nr pokoju 107
tel. 89 307 05 16
Patrycja Paterek Inspektor
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja działalności gospodarczej
 Nr pokoju: 107
tel. 89 307 05 16
Monika Rybicka
 
Sekretariat Obsługa kancelaryjna, Sprawy administracyjne i archiwum zakładowe
Nr pokoju: 108
tel. 89 300 03 69
Paulina Maksymik/Małgorzata Aftyka Podinspektor Obsługa Rady Gminy, informacja publiczna, BIP
Nr pokoju: 5
tel. 89 307 03 11
Robert Wąsik Inspektor
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
 
Nr pokoju: 3
tel. 89 307 03 10
 
Ewa Izdebska
 
inspektor promocja i komunikacja
Nr pokoju: 103
tel. 89 307 06 14
Sylwia Jończyk podinspektor pozyskiwanie środków pozabudzetowych
Nr pokoju: 103
tel. 89 307 06 14
Jan Biały   sport i turystyka
Nr pokoju: 2
tel. 307 01 88
Jan Janczewski   sprawy wojskowe obrona cywilna
Nr pokoju: 2
tel. 89 307 01 88

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Zenona Baranowska   sprawy oświaty
Nr pokoju: 1
tel. 89 300 01 34
 

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Kamil Lech Kierownik referatu Inwestycje komunalne
Nr pokoju: 7
tel. 89 300 00 79
Katrzyna Nurczyk-Wojtkiewicz   utrzymanie dróg, oświetlenie drogowe
Nr pokoju: 8
tel. 89 307 04 59
Bożena Rybak Podinspektor   zamówienia publiczne
Nr pokoju: 9
tel. 89 307 01 50
Anna Wójcik Inspektor gospodarka przestrzenna
Nr pokoju: 8
tel. 89 307 04 59
Emil Bogusławski Podinspektor inwestycja komunalne
 
Nr pokoju: 7
tel. 89 300 00 79
Małgorzata Mycio   zamówienia publiczne, gospodarka komunalna
Nr pokoju: 107
 
 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Stefan Kołodko Kierownik referatu  
Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Agnieszka Sobiecka Podinspektor  rolnictwo i ochrona przyrody
  Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Tomasz Pawłowicz/Paulina Jabłonowska Inspektor
leśnictwo i ochrona środowiska
Nr pokoju: 6
tel. 89 307 05 12
Milena Wojtkiewicz Podinspektor gospodarka odpadami komunalnymi
  Nr pokoju : 10
tel. 89 300 03 76
 
 

Referat Finansowy

 
Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Danuta Główka Kierownik Referatu skarbnik gminy
Nr pokoju: 104
tel. 89 307 03 84
Barbara Kasjaniuk Zastępca Skarbnika zastępca skarbnika gminy
Nr pokoju: 101
tel. 89 307 06 00
Anna Synowiec Podinspektor rachunkowość jednostek budżetu
Nr pokoju: 101
tel. 89 307 06 00
Elżbieta Makar Główny specjalista rachunkowość jednostek i budżetu
  Nr pokoju: 101
tel. 89 306 06 00
Beata Tywoniuk Inspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 307 03 23
Stanisława Sawka Podinspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 307 03 23
Anna Jaroszewicz-Morawska Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu
Nr pokoju: 105
tel. 89 300 00 91
Anna Kosakowska-Bocis Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu   
Nr pokoju: 105
tel. 89 300 00 91
Dorota Iwanowicz Główny specjalista wymiar podatku
Nr pokoju: 106
el. 89 300 02 30
Anna Bieniek Inspektor egzekucja podatków i opłat
Nr pokoju: 106
tel. 89 300 02 30
Danuta Zarzeczna Kasjerka obsługa kasy
Nr pokoju: 100
tel. 89 307 05 72
Aneta Haponiuk Specjalista naliczanie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr pokoju: 10
tel. 89 300 03 76
 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

 
Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Andrzej Rogowicz Informatyk   tel. 89 307 03 76
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją