Aktualności

Zmiana opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

  • 27-05-2019
Zakład  Budżetowy  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Gminy  Bartoszyce  informuje, że  na  podstawie  Decyzji BI.RET.070.547.2018.TR   
z  dnia  26 kwietnia  2018 r. wydanej przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ulega zmianie cena obowiązywania dotychczasowych  taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bartoszyce
 
Obowiązujące ceny :
-   odprowadzanie ścieków  od 24.05.2019 r. do 25.05. 2019 r. - 9,94 zł /m 3 brutto
-  odprowadzanie ścieków  od 26 maja 2019 r.                  - 10,16 zł /m 3 brutto
-  dostarczanie wody od 26 maja 2019 r.                          -   3,52 zł /mbrutto
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją