Aktualności

Realizowany jest kolejny projekt "Kuźnia talentów - wyposażenie świetlicy w Wirwiltach"

  • 16-08-2019
"Kuźnia talentów - wyposażenie świetlicy w Wirwiltach" to kolejny wniosek Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 18 886 zł.  Pozyskane środki pozwolą stworzyć w świetlicy wiejskiej w Wirwiltach:
-kącik kuchenny, do którego zakupione zostaną meble oraz sprzęt,
-kącik sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywnej zabawie i relaksowi,
-kącik artystyczny dla miłośników malarstwa i rzeźby.
Oprócz zakupu sprzętu projekt przewiduje organizację:
-warsztatów dotyczących zdrowego żywienia dzieci i dorosłych,
-aktywnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
-warsztatów artystycznych w zakresie rzeźby, fotografii i malarstwa,
-warsztatów kształtowania krajobrazu, wskazujących możliwość wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego.
 
Stowarzyszenie „Wspólny Dom” pozyskało dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją