Aktualności

Ogłoszenie - przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

  • 05-09-2019
W związku z przystąpieniem do użytkowania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkańcy miejscowości Galiny i Dąbrowy, którzy uzyskali warunki techniczne mogą dokonywać przyłączenia swoich nieruchomości do wskazanych w warunkach miejsc z zachowaniem wszystkich określonych w nich wymogów.
 
Kto jeszcze nie wystąpił o wydanie warunków technicznych, powinien złożyć stosowny wniosek w siedzibie zakładu budżetowego w Sędławkach 4
Formularze wniosku dostępne są w sekretariacie zakładu budżetowego i na stronie internetowej oraz BIP Gminy Bartoszyce w zakładce „Inne ogłoszenia”. Istnieje również możliwość otrzymania formularza drogą elektroniczną po wcześniejszym wskazaniu adresu e-mail.
 
Inne Informacje z tym związane można uzyskać w zakładzie budżetowym
Tel. 89 762 64 01.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki