Aktualności

Wybory sołtysa w Wirwiltach

  • 05-09-2019
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/438/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa  Wirwilty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018r., poz. 4597) z w o ł u j ę na dzień 17 września 2019 r. (wtorek) na godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wirwiltach zebranie mieszkańców sołectwa Wirwilty w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wirwilty.
 
 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej
  3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa
  4. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa
  5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
  6. Zamknięcie zebrania
 
 
 
                                                         Wójt Gminy Bartoszyce
                                                                  /-/ Andrzej Dycha
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją