Aktualności

Konsultacje „Rocznego programu współpracy gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku”

  • 30-10-2019
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bartoszyce, na temat projektu Rocznego programu  współpracy Gminy Bartoszyce z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku”.
 
Konsultacje trwają: od 30.10.2019 r. do 12.11.2019 r.  i są prowadzone w formie zamieszczenia projektów na stronie BIP Gminy Bartoszyce i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach oraz pisemnego zgłaszania uwag.
 
Projekt rocznego programu wraz z drukiem zgłaszania opinii dostępny jest
na stronie BIP w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje, na stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl oraz w pok. 103 Urzędu Gminy Bartoszyce. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki