Aktualności

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego

  • 23-03-2020
 
 
W 2020 r. po raz pierwszy w gminie Bartoszyce realizowany jest fundusz sołecki. W budżecie gminy na ten cel zaplanowano ponad 730 tys. zł. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decydowali sami mieszkańcy. Musiały być to jednak przedsięwzięcia zgodne z zadaniami własnymi gminy, strategią rozwoju oraz służące poprawie warunków życia mieszkańców. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zadania z funduszu sołeckiego są sukcesywnie realizowane. Trwają prace związane m.in. z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Taplikajmach i Barciszewie, postawiono wiatę przystankową w Kiertynach Małych, zakupiono wyposażenie do świetlicy w Skitnie oraz trwają przygotowania do przetargu na zakup kosiarek i wykaszarek.
 
 
 
 
Prace związane z zagospodarowaniem stawu w Taplikajmach
 
 
Nowa wiata przystankowa w Kiertynach Małych
 
 
 
Wyposażenie świetlicy w Skitnie
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją