Aktualności

MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT

  • 28-10-2020
 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT".
Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.
 
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:
 
  •  w części „IDEA": 
·       I miejsce - 5000 zł, 
·       II miejsce  - 4000 zł, 
·       III miejsce - 3000 zł
·       oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 
 
  •  w części „FAKT": 
·       I miejsce - 5000 zł, 
·       II miejsce  - 4000 zł, 
·       III miejsce - 3000 zł 
·       oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.
 
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020 
W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego smart@irwirpan.waw.pl lub telefonicznego: (22) 826-94-36, 603 779 941.
Patronatem Medialnym Konkursu jest Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki