Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce

  • 24-03-2021
Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce
w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bartoszyce, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i ochrony zdrowia na rok 2021.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją