Aktualności

Data: 13.05.2014 r.

Inwentaryzacja przyrody

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach leży na obszarze Natura 2000 oraz Ostoi Warmińskiej. Te dwa projekty mają na celu ochronę przyrody oraz zachowanie jej naturalnego charakteru.
Data: 12.05.2014 r.

Wspieranie organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Bartoszyce informuję, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych przyznano 1 080,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na organizację 2 rajdów rowerowych.   Pełna lista [...]
Data: 12.05.2014 r.

Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją”

W Domu Kultury w Rodnowie odbyły się eliminacje XXXII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z poezją”.
Data: 12.05.2014 r.

„Król z narodem, naród z królem”

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) nowoczesną spisaną konstytucją.
Data: 06.05.2014 r.

Oddziały przedszkolne zostaną doposażone

Gmina Bartoszyce pozyskała dofinansowanie na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.