Aktualności

Data: 05.11.2014 r.

Jedyna taka szkoła w gminie

W ubiegłym roku szkolnym szkoła podstawowa w Wojciechach, przystąpiła do Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Podjęte w ramach programu działania skupione były na dwóch obszarach: zdrowa żywność w szkole oraz zielone tereny przyszkolne. W realizację tych działań zaangażowana została cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wraz z przedstawicielami społeczności lokalnej [...]
Data: 03.11.2014 r.

Zbiórka zużytych telefonów

Uczniowie gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach zapraszają do uczestnictwa w zbiórce zużytych telefonów komórkowych w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
Data: 27.10.2014 r.

Konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi (…)”

Serdecznie zapraszamy na konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku”, które odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 28 października br. [...]
Data: 22.10.2014 r.

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28.11.2014r. w Bartoszycach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09:30 - 12:30. do Urzędu Gminy.
Data: 22.10.2014 r.

Wojcieszański ziemniak o smaku sukcesu

W Domu Kultury w Wojciechach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Chociaż impreza ta jest wpisana na stałe do kalendarza działań placówki, w tym roku miała charakter szczególny.