Aktualności

Data: 25.03.2014 r.

Wiosna z Brzechwą w Wojciechach

„Wiosna z Brzechwą” pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Wojciechach świętowała połączony z powitaniem wiosny Dzień Patrona.
Data: 25.03.2014 r.

Chcą rozbudzić ciekawość świata

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Bartoszyce z Jadwigą Gut, Wójtem Gminy Bartoszyce oraz dyrektorami szkół, spotkał się Arkadiusz Gut, profesor, podróżnik, założyciel wraz z żoną Lidią, Fundacji Pro Liberis et Arte (tłum. Fundacji dla dzieci i edukacji).
Data: 21.03.2014 r.

Głosujmy na Wojciechy!

W ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” trwa konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych inicjatyw wolontariatu rodzinnego. W konkursie udział bierze Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach – Filia Wojciechy, która stara się zdobyć fundusze na budowę placu zabaw w Wojciechach. W tym [...]
Data: 17.03.2014 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Bartoszyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Data: 17.03.2014 r.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbył się Miejsko – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięła młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy i miasta Bartoszyce.