Profilaktyka i polityka prorodzinna

Opublikowano: 30 kwietnia 2014

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY– został powołany przez Wójta Gminy Bartoszyce w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji alkoholowej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy).

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Krystyna Kubiak

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A
tel. 89 762 18 90