Projekty PROW 2014-2020

Opublikowano: 7 września 2017

„Przebudowa drogi w Bezledach”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Celem operacji była przebudowa drogi na długości 1026m w miejscowości Bezledy.

  • Kwota dofinansowania- 770 599 zł
  • Koszty kwalifikowane- 1 211 062,66zł

 

 

„Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki – plac zabaw”

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest rozwijanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w miejscowości Kromarki

Operacja polega na budowie placu zabaw w ramach turystycznego zagospodarowania miejscowości Kromarki. W ramach przedsięwzięcia na działce nr 22/3 w Kromarkach usytuowane zostały urządzenia placu zabaw: zestaw wielofunkcyjny, bujak z ławeczką, bujak sprężynowy, huśtawkę ważkę, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową, ściankę wspinaczkową, drążki gimnastyczne, równoważnię, ławkę drewnianą z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Urządzenia zostały ogrodzone siatką stalową, zamocowano furtkę i bramę wjazdową. Nawierzchnia działki została wykarczowana i wyrównana, a następnie zasiana trawą.

  • Kwota dofinansowania- 98 717 zł
  • Koszty kwalifikowane- 155 143,38 zł

 

 Jarmark Wiejski „Czerwone Jabłuszko”

Operacja dofinansowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020  LGD Warmiński Zakątek.

Celem projektu była promocja tradycji i dziedzictwa lokalnego.

W działania projektowe wpisały się również szkolenia dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez rolników, konkurs kulinarny „Czerwone Jabłuszko” oraz drewniane stoiska, na których zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni artyści i twórcy ludowi.

  • Kwota dofinansowania – 18 847 zł
  • Koszty kwalifikowane – 29620 zł

 

„Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Sędławki – budowa placu zabaw”

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest rozwijanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w miejscowości Sędławki.

Operacja polegała na budowie placu zabaw w miejscowości Sędławki, gdzie stanęły takie urządzenia jak: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koniczynka, bujak sprężynowy-2szt., ścianka wspinaczkowa, slalom gimnastyczny, ławka drewniana z oparciem-2szt, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Urządzenia zostały ogrodzone siatką stalową, zamocowano furtkę i bramę wjazdową. Nawierzchnia działki została wykarczowana i wyrównana, a następnie wypełniona piachem.

  • Kwota dofinansowania – 49 876 zł
  • Koszty kwalifikowane – 78 385,44 zł