Rekrutacja

Opublikowano: 6 czerwca 2016

Informujemy, że z dniem 01.04.2019 rozpocznie się rekrutacja do przedszkola gminnego, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja

Terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce (w załączeniu).

Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówce lub ewentualnie na jej stronie internetowej.

Kryteria

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce określone zostały w uchwałach Rady Gminy Bartoszyce (w załączeniu).

UCHWAŁA-NR-XXV.302.2017-RADA-GMINY-BARTOSZYCE-z-dnia-24-marca-2017-r.1

UCHWAŁA-NR-XXV.303.2017-RADA-GMINY-BARTOSZYCE-z-dnia-24-marca-2017-r.1

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.2.2019