Organizacje Pozarządowe

Opublikowano: 11 lutego 2014
 1. Klub Sportowy w Łabędniku, prezes Mateusz Ziemacki, Łabędnik, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Klub Sportowy w Wojciechach, prezes Marek Bucik, Wojciechy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 3. Gminny Klub Sportowy „Granica Bezledy”, prezes Jan Radziul, Bezledy, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”, prezes Marcin Przybysz, Galiny, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania krzewienie kultury.
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce, „Herkus”, prezes Jan Korzeniewski, Osieka, 11-200 Bartoszyce. Obszar działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Kontakt: http://herkussport.pl
 6. Fundacja Pro Liberis et Arte, prezes Arkadiusz Gut. Obszar działania wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Kontakt: http://fundacja-proliberis.org/przykladowa-strona/
 7. Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, prezes Monika Dołżycka. Obszar działania: wszechstronna działalność na rzecz Gminy Bartoszyce oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców, e-mail: stowarzyszenie.wspolnydom@onet.pl
 8. Fundacja Na Rzecz Zdrowia, prezes Małgorzata Jadczak. Obszar działania: rozwijanie i wspieranie działalności na rzecz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, e-mail: mjmed@interia.pl
 9. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach, prezes Beata Kobylarz. Obszar działania: wszechstronna działalność na rzecz mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 10. Stowarzyszenie „W każdym wieku” z Łabędnika, prezes Igor Nowakowski-Patecki. Obszar działania: działalność sportowa, kulturalna, edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jeśli chcesz dodać swoje stowarzyszenie wyślij informację na adres: e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl

 

Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku.

 

 

Nowy-wzór-sprawozdania-z-wykonania-zadania-publicznego

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2018 roku:

W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:

1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie        50 740,00 zł.

2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 29 740,00 zł.

3. Realizację projekty „My chcemy grać” dla Stowarzyszeniu „W każdym wieku” z Łabędnika w kwocie    5 520,00 zł.

W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:

1. Realizację projektu „Kurtyna w górę! Kochamy kulturę!” dla Stowarzyszeniu „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 5 000,00 zł.

W zakresie „Promocja i ochrona zdrowia” na:

 1. „Piknik  Bezpieczne wakacje 2018” dla Stowarzyszeniu Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”  w kwocie    5 000,00 zł.

2. „Zdrowa Gmina Bartoszyce, zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, profilaktyczne badania USG piersi u kobiet – Rak piersi-wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony” dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2017 roku.

W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:

1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 53 000,00 zł.

2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie  33 000,00 zł.

W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:

1.  „Ping pong dla każdego” dla Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 3 000,00 zł.

 

W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:

1. „Śpiewający rozwój dzieci” dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 1 120,00 zł.

2. „Tradycja i nowoczesność” dla Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 3 880,00 zł.

 

W zakresie „Promocja i ochrona zdrowia” na:

1. „Badania cytologiczne „Zdrowa kobieta w gminie”; zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych” dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia w kwocie 10 000,00 zł

2. „Wodnik Szuwarek” dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach w kwocie 5 000,00 zł.

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2016 roku.

W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce” na:

1.„Realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach”  dla Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 53 000,00 zł.

2. Realizację „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie  32 000,00 zł.

3. Realizację „Programu Klub” dla Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 1200, 00 zł.

W zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na:

1. Realizację zadania pod nazwą „Lubię rękodzieło” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 2 500,00 zł.

2. Realizację zadania pod nazwą „Letnia szkoła artystów” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 2 500,00 zł.

3. Realizację zadania pod nazwą „Tradycja – dodaj do ulubionych” dla Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 3 800,00 zł.

W zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” na:

1. Realizację zadania pod nazwą „Wieś przyjazna środowisku” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 4 150,00 zł.

2. Realizację zadania pod nazwą „Chrońmy lokalne środowisko” dla Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce w kwocie 5 000,00 zł.

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2015 roku.

W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce”

1. „Prowadzenie szkoleń i rozgrywek z zakresu piłki nożnej” na rzecz Klubu Sportowego Łabędnik w kwocie 12 000,00 zł.
2 „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach” na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 46 000,00 zł.
3. Realizacja „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” na rzecz Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 28 000,00 zł.

W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:

1.„Aktywni po szkole Olimpiada sportowa – Galiny 2015” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 1710,00 zł.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1.Realizacja „Warsztatów rękodzieła artystycznego” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 2500,00 zł.

Przyznanie  dotacji  na  realizację  zadania  publicznego  z  pominięciem otwartego konkursu ofert

1. Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce na realizację projektu „Teatr każdego widza” – 1050,00 zł.

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Bartoszyce w 2014 roku.
W zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce”
1. „Prowadzenie szkoleń i rozgrywek z zakresu piłki nożnej” na rzecz Klubu Sportowego Łabędnik w kwocie 12 290,00 zł.
2 „Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach” na rzecz Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy” w kwocie 46 000,00 zł.
3. Realizacja „Amatorskiego programu treningowego piłki nożnej w Wojciechach” na rzecz Klubu Sportowego Wojciechy w kwocie 27 710,00 zł.
W zakresie organizacji gminnych imprez rekreacyjno-sportowych:
1. „Rajd rowerowy po Galinach i okolicy” na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny” w kwocie 1 080,00 zł.