Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy

Opublikowano: 11 lutego 2014

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Jolanta Sosińska Kierownik referatu Kadry
Nr pokoju 107
tel. 89 762-77-01
Patrycja Paterek Inspektor
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja działalności gospodarczej
 Nr pokoju: 107
tel. 89 762-77-01
Regina Bielicka Podinspektor Sprawy administracyjne i archiwum zakładowe
Nr pokoju: 108
tel. 89 762-77-00
Katarzyna Nurczyk
Sekretariat Obsługa kancelaryjna
Nr pokoju: 108
tel. 89 762-77-00
Paulina Słupianek
Podinspektor Obsługa Rady Gminy, informacja publiczna
Nr pokoju: 1
tel. 89 762-77-12
Robert Wąsik Inspektor Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Nr pokoju: 2
tel. 89 762-77-13

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Iwona Birecka
Kierownik referatu
Nr pokoju: 9
tel. 89 762-77-19
Magdalena Kraśna Podinspektor sprawy edukacji i kultury
Nr. pokoju: 9
tel. 89 762-77-19
Jan Biały Podinspektor sprawy sportu i turystyki
  Nr. pokoju: 2
tel. 89 762-77 14

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Kamil Lech Kierownik referatu
Nr pokoju: 7
tel. 89 762-77-17
 
Małgorzata Mycio Podinspektor   remonty i gospodarka komunalna
Nr pokoju: 7
tel. 89 762-77-17
Anna Wójcik
Inspektor gospodarka przestrzenna
Nr pokoju: 8
tel. 89 762-77-18
Emil Bogusławski
Podinspektor sprawy dróg
 Nr pokoju:8
tel. 89 762-77-18

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Stefan Kołodko Kierownik referatu
Nr pokoju: 9
tel. 89 762-77-15
Agnieszka Sobiecka Podinspektor  rolnictwo i ochrona przyrody
  Nr pokoju: 6
tel. 89 762-77-16
Tomasz Pawłowicz
Inspektor
leśnictwo i ochrona środowiska
Nr pokoju: 6
tel. 89 762-77-16
Milena Wojtkiewicz Podinspektor gospodarka odpadami komunalnymi
  Nr pokoju : 10
tel. 89 762-77-23

Referat Finansowy

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Danuta Główka Kierownik Referatu skarbnik gminy
Nr pokoju: 104
tel. 89 762-77-08
Barbara Kasjaniuk Zastępca Skarbnika zastępca skarbnika gminy
Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Anna Synowiec Podinspektor rachunkowość jednostek budżetu
Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Elżbieta Makar Główny specjalista rachunkowość jednostek i budżetu
  Nr pokoju: 101
tel. 89 762-77-07
Beata Tywoniuk Inspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 762-77-06
Stanisława Sawka Podinspektor płace
Nr pokoju: 102
tel. 89 762-77-06
Anna Jaroszewicz-Morawska Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu
Nr pokoju: 105
tel. 89 762-77-09
Anna Kosakowska-Bocis Inspektor rachunkowość jednostek i budżetu   
Nr pokoju: 105
tel. 89 762-77-09
Dorota Iwanowicz Główny specjalista wymiar podatku
Nr pokoju: 106
el. 89 762-77-10
Anna Bieniek Inspektor egzekucja podatków i opłat
Nr pokoju: 106
tel. 89 762-77-10
Anna Buczko Kasjerka obsługa kasy
Nr pokoju: 100
tel. 89 762-77-11
Aneta Haponiuk Specjalista naliczanie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr pokoju: 10
tel. 89 762-77-23

Referat Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

 Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
 Renata Tadorowska Kierownik Referatu
 Nr pokoju: 103
te. 89 762-77-05
 
Sylwia Jończyk
 Podinspektor pozyskiwanie środków pozabudżetowych i rozwój gminy
 Nr pokoju: 103
tel. 89 762-77-05
 Ewa Izdebska Podinspektor promocja, komunikacja, organizacje pozarządowe
 Nr pokoju: 103
tel. 89 762-77-05

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Jan Janczewski Podinspektor sprawy wojskowe, obrona cywilna
Nr pokoju: 2
tel. 89 762-77-14

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Andrzej Rogowicz Informatyk tel. 89 762-77-20