Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Złote medale za zasługi dla obronności kraju podczas Sesji Rady Gminy

W dniu 24 maja 2024 r. podczas Sesji Rady Gminy Państwo Małgorzata i Mieczysław Bednarz oraz Pani Stanisława Rozwadowska - mieszkańcy naszej gminy zostali uhonorowani złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał płk Krzysztof Bednarz - syn wyróżnionych rodziców w asyście ppłk Mariusza Witkowskiego Szefa Sztabu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim oraz mjr Andrzeja Panasiuka Szefa Wydziału Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim.
 
Wójt Gminy Andrzej Dycha złożył serdeczne gratulacje wyróżnionym Rodzicom, którzy wzorowo wychowali swoje dzieci na żołnierzy zawodowych lub pełniących czynną służbę dla  obronności kraju, wręczając im kwiaty oraz okolicznościowe upominki. W ceremonii wręczenia medali wzięły udział także rodziny Państwa Bednarz i Rozwadowskich.

Uroczystość wręczenia złotych medali zakończono poczęstunkiem i wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Złote medale za zasługi dla obronności

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin