Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Główny układ drogowy Gminy Bartoszyce tworzą: droga krajowa nr 51 i nr 57, oraz drogi wojewódzkie nr 512 i nr 592. Uzupełnienie połączeń stanowią drogi powiatowe i gminne.
 
Długość dróg w Gminie Bartoszyce
drogi krajowe
34 km
drogi wojewódzkie
39 km
powiatowe
91 km
gminne
960 km
(w tym drogi gminne publiczne – 60 km)
 
Drogi gminne publiczne ok. 60 km
droga 120001N Piersele – dr. kraj. nr 51
droga 120002N Żydowo – Zawiersze
droga 120003N granica gm. – Merguny – dr. pow. nr 1386 N
droga 120004N Kiersity – Sortławki
droga 120005N Granica Gminy – Szczeciny – Wargielity – Wojciechy
droga 120007N Wojtowo – Burkarty
droga 120008N Wojciechy – Rodnowo
droga 120009N Borki Małe – Dr. woj. nr 512
droga 120012N Dr. kraj. nr 51 – Wipławki – Nalikajmy – Dr. woj. nr 512
droga 120015N Łojdy – Dr. kraj. nr 51
droga 120016N Bartoszyce – Osieka kolonia
droga 120017N Połęcze (wieś)
droga 120018N Dr. gm. Nr 120016N – Plęsy – Dr. kraj. nr 51
droga 120019N Krawczyki - Klekotki
droga 120020N Krawczyki - Szwarunki
droga 120021N Szwarunki – Dr. gm. Nr 120020 N
droga 120022N Dr. gm. Nr 120020 N – Dr. kraj. nr 57
droga 120023N Parkoszewo - Łapkiejmy
droga 120024N Nowe Witki – Dr. woj. nr 512 (Żydowo)
droga 120027N Szylina Mała (wieś)
droga 120030N Dr. Woj. nr 592 - Gile
droga 120031N Dr. Kraj nr 57 - Brzostkowo
droga 120032N Galiny kol. – Dr. kraj. nr 57
droga 120033N Dr. kraj. nr 57 – Borki Sędrowskie - Gromki
droga 120035N Sokolica – Gr. gm. (Różyna)
droga 120036N Sokolica - Spurgle
droga 120038N Drawa - Dr. woj. nr 592
droga 120039N Skitno (wieś)
droga 120040N Bezledy (osiedle)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin