Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Zadania zrealizowane wspólnie z Powiatem Bartoszyckim

W 2021 roku Gmina Bartoszyce udzieliła Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadań pod nazwą:
 
 
Remont nawierzchni drogi Barciszewo–Wojciechy o długości 2 752 m – koszt 480 000,00 zł.
Remont nawierzchni drogi w Taplikajmach o długości 595 m. Jest to odcinek drogi Taplikajmy-Barciszewo-Markiny – 90 000,00 zł.
 
W ramach ww. zadań wykonano nakładkę z mieszanki mineralno-asfasltowej w Taplikajmach oraz na drodze prowadzącej z Wojciech do Barciszewa.
 
          
Remont drogi na odcinku Barciszewo – Wojciechy oraz w Taplikajmach
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin