Aktualności

Powstało Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce

  • 03-09-2019
1 września 2019 r. nazwa Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko zmieniła się na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. Centrum realizować będzie zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki; wiedzy i nauki;  wychowania i edukacji; sportu, turystyki i rekreacji, których celem jest pobudzenie mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturowym, sportowym i rekreacyjnym. Centrum swoją strukturą obejmuje Dom Kultury w Rodnowie, Wojciechach, Łabędniku i Bezledach, świetlice wiejskie.
Pełniącą obowiązki dyrektora jest Monika Dołżycka.
Dane teleadresowe:
Bezledy 47
 tel. 89 761 57 65,
e- mail: centrum@gmina-bartoszyce.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją