Inwestycje lokalne

„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”

  • 07-09-2021
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”
Dofinasowanie w wysokości 2 500 000 zł
 
Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja, modernizacja c.o. i c.w.u., dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania DPS, w szczególności osób starszych i schorowanych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją