Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  • 07-11-2022
Gmina Bartoszyce w 2022 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w łącznej kwocie 8 500,00 zł.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 10 625,00 zł.
 
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
 
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
- Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach - kwota dofinansowania 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie - kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach - kwota dofinansowania 3 000,00 zł , wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją