Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej 1390N

INFORMACJA 
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa   DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  zostanie przedłużony okres zamknięcia odcinka drogi powiatowej w związku z przedłużającymi się pracami związanymi w wymianą przepustów pod koroną drogi.
W związku z tym w dniach 12 i 14.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa  DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km”  w okresie od 08.06.2021 r. do 11.06.2021 r. na DP 1930N dr woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo będą występowały poniższe utrudnia w ruchu: 
 
- w dniach 08-10.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek ww. drogi powiatowej od granicy gminy  Sępopol (za msc. Skitno) do msc. Liski 
- w dniu 11.06.2021 r. wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi powiatowej od msc. Liski do msc. Turcz Wyłączenie ww. odcinków drogi spowodowane jest wymianą przepustów pod koroną drogi.  
 
Organizacja ruchu zakłada objazd od msc. Liski i Turcz drogą powiatową nr 1390N Bartoszyce – Szylina – Smolanka.  
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin