Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W środę 27 marca 2024 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha. Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach przy współpracy z bartoszycką Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
 
W drodze eliminacji szkolnych wyłoniono 16 uczestników reprezentujących szkoły podstawowe Gminy Bartoszyce, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe - na uczniów klas 1-4 i 5-8. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji klasyfikacja pierwszych trójek przedstawia się następująco:
 
Grupa I, klasy 1-4:
1 miejsce – Jodko Zofia, Szkoła Podstawowa Bezledy
2 miejsce – Bała Jan, Szkoła Podstawowa Żydowo
3 miejsce – Igor Kaplewski, Szkoła Podstawowa Bezledy
 
Grupa II, klasy 5-8:
1 miejsce – Magdalena Flis, Szkoła Podstawowa Żydowo
2 miejsce – Karolina Szczepanik, Szkoła Podstawowa Bezledy
3 miejsce – Patryk Żołud, Szkoła Podstawowa Wojciechy
 
Wyżej wymienieni reprezentować będą Gminę Bartoszyce w eliminacjach powiatowych, które zaplanowano na 24 kwietnia 2024 roku również w Bezledach. Nagrody konkursowe zakupiono z budżetu Gminy Bartoszyce, a organizację i obsługę konkursu wsparli partnerzy z Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Konkurs wiedzy pożarniczej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin