Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

„Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza"

Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza"

Raport diagnostyczny dla obszaru "Pogranicza" w tym gminy Bartoszyce - czekamy na uwagi!
 
Informujemy, że dnia 31 marca 2021 roku w Srokowie odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa w związku z realizacją pilotażu innowacyjnego projektu pn.: „Centrum Wsparcia Doradczego".
 
Na spotkaniu przyjęto  Raport diagnostyczny  "Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców,  przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.
Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju.
W w/w dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę gminom ze Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza (Barcianom, Braniewu, Budrom, Dubeninkom, Górowie Iławeckim, Lelkowu, Sępopolowi i Srokowu) oraz Związkowi Miast Polskich - w szczególności dla naszego doradcy Pana Radomira Matczaka.
 
Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc Mieszkańców Naszych Gmin.
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z Raportem Diagnostycznym. 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl
 
 
 

Załączniki

Partnerstwo pn. "Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza"

 
 
 WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE:
 
 
Gmina Bartoszyce wraz z gminami Barciany, Górowo Iławeckie, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego.
Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 
 
Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.
 
Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE.
 
Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza.
 
Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 
 

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin