Inwestycje lokalne

Inwestycje Lokalne

  • 10-01-2019
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kosach
Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kosach
Gminna Hala Sportowa w Bezledach
Otwarcie świetlicy w Kinkajmach 
Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojciechach 
Budowa nowej nawierzchni i parkingów w Bezledach
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją